Cilj projekta „Divlji pijat“ je promišljanje hrane u kontekstu kulture i baštine Brača kao važne amblematske zajednice predstavnice Mediterana.

Hrvatska / Brač i Hvar/ zajedno sa Grčkom, Ciprom, Marokom, Portugalom, Španjolskom i Italijom dijeli mediteransku prehranu kao baštinu, koja je 2013.g.uvrštena na UNESCO-ov popis nematerijalne baštine čovječanstva.

Stoga je Udruga IMENA ponudila partnerstvo SŠ Bol u projektu Divlji pijat, čija je autorica Maja Duka a voditeljica prof. Ada Seferagić.

Knjigom „Divlji pijat“, izdanom 2019.g. uz potporu Ministarstva kulture RH nastojimo osvijestiti važnost zdravog krajolika i namirnica koje rastu tu pokraj nas, a mi smo ih zaboravili ili ih ne prepoznajemo. SŠ Bol je izdavač knjige, ona je trojezična, na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku sa sjajnim fotografijama Berislave Picek. Urednica i suautorica knjige je Maja Duka. I ova knjiga je zapažena u svijetu kao i „Bračka marenda“. Naime, ušla je u finale Gourmand World Cookbook Awards 2020.

PUBLIKACIJE:

24 Sata Slobodna Dalmacija Slobodna Dalmacija